Styrelsen

Här är Matmaffians styrelse 2017

Ordförande
Ella Nilsson

Ledamöter
Lotta Bonthelius
Eva Boström
Bianca Brandon Cox
Lotta Bäckman
Jon Hansson
Maria Nygårds

Revisorer
Viola Adamsson
Inger Bjugård

Revisorssuppleant
Christina Asplund
Birgit Nilsson-Bergström

Valberedningen
Britt-Marie Andersson Dahlin
Maud Lindblå
Ingrid Persson