Styrelsen

Här är Matmaffians styrelse 2016

Ordförande
Ella NIlsson

Ledamöter
Lotta Bonthelius
Annika Edestrand
Jon Hansson
Kinna Jonsson
Ulla-Kerstin Nilsson Blom
Maria Nygårds

Revisorer
Viola Adamsson
Inger Bjugård

Revisorssuppleant
Christina Asplund
Birgit Nilsson-Bergström

Valberedningen
Anna Sjögren
Cecilia Öster
Maud Lindblå