Bli medlem

Vill du bli medlem?

Medlem i Matmaffian kan den bli ”som yrkesmässigt informerar om mat och dryck i text och/eller bild till allmänheten eller massmedier”

Sök medlemskap genom att skicka e-post till ordförande Ella Nilsson, ellasmatprat@gmail.com och berätta kort, kort om dig själv och vad du arbetar med.

Inval av medlem beslutas därefter av föreningens styrelse. Årsavgiften är 300 kronor.