Kontakt

Du når oss lättast genom att mejla vår ordförande Ella Nilsson, ellasmatprat@gmail.com eller kassör Maria Nygårds, marianygards@msn.com.

Bankgiro: 344-8941.

Swish: 1234183000.

Organisationsnummer: 802017-0125.