Bli medlem

Som medlem kan antas sökande som har till uppgift att yrkesmässigt informera om mat och/eller dryck i text och/eller bild till allmänhet eller massmedier.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlemskapet kostar 300 kr per år.

Ladda gärna ner och fyll i: ANSOKAN INTRADE I MATMAFFIAN

Har du frågor kan du även kontakta ordförande Ella Nilsson på E-post.