Bli medlem

Vad innebär ett medlemskap?

Att vara medlem i Matmaffian innebär många intressanta möten med människor som både förnyar och bevarar svenska mattraditioner. Våra medlemmars gedigna matkunskaper berikar oss på olika sätt kontinuerligt med insikter och kunskaper om en omvärld som idag ser annorlunda ut jämfört med den för bara några årtionden tillbaka. Vi är idag 150 medlemmar som utgör en gedigen kunskapsbas inom de flesta matkulturella områdena. Från norr till söder.

Genom en rad intressanta gästföreläsare och återkommande studiebesök på intressanta företag och arbetsplatser stärker du som medlem i Matmaffian din egen kunskapsbas, du ges möjlighet att delta i lärorika resor till intressanta kulinariska resmål- både i när och fjärran, du får möjlighet att besöka nya stjärnskott på restaurangsidan. Vi bevakar trender och forskning inom matvärlden etc.

Blir du intresserad? Då är du som yrkesmässigt informerar om mat/och eller dryck i text eller bild, eller på annat sätt är engagerad inom detta område varmt välkommen att ansöka om medlemskap i Matmaffian.

Medlemskapet beviljas av styrelsen och avgiften är 300 kr/år.

Har du frågor kan du även kontakta styrelsen@matmaffian.se

ANSÖKAN OM INTRÄDE I MATMAFFIAN

Som medlem kan antas sökande som har till uppgift att yrkesmässigt informera om mat och/eller dryck i text och/eller bild till allmänhet eller massmedier. Fyll i formuläret med aktuella uppgifter. Kom ihåg att även uppge arbetsplats och arbetsuppgift. Uppgifterna ligger till grund för beslut om medlemskap.

Angående GDPR och Matmaffian. Vilka uppgifter samlar Matmaffian in och varför? Matmaffian är en ideell förening och samlar in följande uppgifter om medlemmar: Namn och adress samt e-post för utskick. Telefon för att kunna nå medlemmar. Typ av anställning, arbetsuppgifter och arbetsplats för att bekräfta att du arbetar inom mat och dryck och har arbetsuppgifter som passar för att bli medlem.

Medlemsavgift 2021
Avgiften är samma som i fjol; för yrkesverksam medlem: 300 kr, för korresponderande medlem: 200 kr.