Om Matmaffian

Matmaffian- ett nätverk med bred gastronomisk kunskap

Nätverket består av kompetenta och namnkunniga människor som arbetar med text eller bild på många olika slags arenor inom matbranschen. Vi välkomnar till exempel matskribenter, författare, forskare, journalister, fotografer samt de med egna digitala plattformar inom gastronomin. Vi lever i en värld som utvecklas snabbt och där nya verktyg och kommunikationsvägar också förändrar vårt arbete. I vår förening är vi öppna för det och välkomnar därför olika yrkesgrupper inom gastronomin att söka medlemskap.

Föreningens medlemmar arbetar för att förnya och bevara svenska mattraditioner samt att sprida information om andra länders matkulturer. Vi arrangerar regelbundna nätverksträffar, såväl digitala via Zoom som fysiska möten och besöker dessutom nya eller väl etablerade kulinariska arenor. 

Om du vill utöka ditt nätverk, träffa och utbyta erfarenheter med likasinnade inom matvärlden – sök medlemskap. 

Historik
– Se där kommer hela matmaffian!
I det ögonblicket föddes tanken att starta föreningen Matmaffian, Sveriges Matskribenters förening. Det var krögaren Tore Wretman som ropade orden för över 40 år sedan, år 1982. Han sa dem “med förtjusning eller fasa, förmodligen både och..”berättar de som var med och som sedan bildade föreningen. Matgurun, kocken och krögaren Tore Wretman utropade nämligen spontant orden när ett gäng av den tidens färgstarka och högljudda matskribenter anlände till ett gastronomiskt möte. Ovanstående är skildrat av Nenne Wåhlander i inledningen till föreningens jublieumsskrift 2012 då föreningen fyllde 30 år.
I samma skrift finns även ett brev från Tore Wretman till Matmaffian där han avslutade:

“Med bästa hälsningar tillgivna Marlin Brando, dvs Gudfadern”.

Därmed var matskribenternas förening skapad och kunde börja sitt arbete under namnet Matmaffian!

 

Foto överst på sidan: Chilisåser och pumpasoppa: Helen Pé, tillagning/styling: Monica Eisenman.