Kontakt

E-post: styrelsen@matmaffian.se

Matmaffians styrelse 2023
Styrelsen nås via mailadressen ovan.

Ordförande: Lotta Strinnholm
Vice ordförande:
Ulrika Ekström
Kassör:
Isabelle Lörstrand
Sekreterare: Kinna Hård af Segerstad

LEDAMÖTER
Carolina Soudah
Göran Lager

Adjungerad (vald på årsmötet)
Henrik Mattsson, webmaster