Bli medlem

Vad innebär ett medlemskap?

Att vara medlem i Matmaffian innebär många möten med människor som på ett eller annat sätt är engagerade inom matområdet. Vi arrangerar seminarier, föreläsningar, kunskapshöjande möten, studiebesök och smakrika middagar med spännande dagsaktuella gäster.  Vi utgör tillsammans en kunskapsbas inom de flesta matkulturella områden och våra gedigna kunskaper och insikter är en källa som berikar oss historiskt såväl som i vår samtid. 

Som medlem får du förutom inbjudningar till alla våra medlemevenemang även tillgång till föreningens slutna Facebooksida som är en osande digital mötesplattform.

Du som yrkesmässigt informerar om mat/och eller dryck i text och bild, eller på annat sätt är engagerad inom detta område kan ansöka om medlemskap i Matmaffian.
Medlemskap beviljas av styrelsen och avgiften för medlemsåret 2023 är 300 kr/år.

Har du frågor kontakta styrelsen@matmaffian.se

ANSÖKAN OM INTRÄDE I MATMAFFIAN

Som medlem kan antas sökande som har till uppgift att yrkesmässigt informera om mat och/eller dryck i text och/eller bild till allmänhet eller massmedier. Fyll i formuläret med aktuella uppgifter. Kom ihåg att även uppge arbetsplats och arbetsuppgift. Uppgifterna ligger till grund för beslut om medlemskap.

Angående GDPR och Matmaffian. Vilka uppgifter samlar Matmaffian in och varför? Matmaffian är en ideell förening och samlar in följande uppgifter om medlemmar: Namn och adress samt e-post för utskick. Telefon för att kunna nå medlemmar. Typ av anställning, arbetsuppgifter och arbetsplats för att bekräfta att du arbetar inom mat och dryck och har arbetsuppgifter som passar för att bli medlem.