Träffar

2020

• Årsmöte 2020 14 oktober

• Gastro Nord Stockholms Mässan 20-22 oktober

• Resa till Halland – är inställd. På grund av Corona kan vi inte genomföra den i år. Men misströsta inte! Planering pågår och vi återkommer nästa år!!

Tidigare träffar