Träffar

Våren 2020

• 13 maj – Virtuell träff med Daniel Berlin

• Årsmöte 2020 14 oktober

• Resa till Halland 6-8 september