Kontakt

Matmaffians styrelse perioden: 19 oktober 2022 t o m Årsstämman maj 2023

Styrelsen nås via
E-post: styrelsen@matmaffian.se

Ordförande: Lotta Strinnholm
Vice ordförande:
Christina Möller
Kassör:
Maria Nygårds
Sekreterare: Margareta Jeding Ivert

LEDAMÖTER
Lotta Bonthelius
Göran Lager
Ella Nilsson

Adjungerad (vald på årsmötet)
Henrik Mattsson