NORDISK RÅVARA gör gamla baljväxter populära

I spåren av klimatförändringen, ändrade vanor kring närodlat och alternativa sätt att tillgodose ett grundläggande proteinbehov ser vi också en ökad vilja att ta tillvara gamla baljväxter som odlats i Sverige under århundranden, men som fallit i glömska.

För att ta del av vad som händer inom området bad vi Gunnar Backman, en av eldsjälarna bakom ”Nordisk Råvara” att medverka i det webbinar Matmaffian anordnade den 20 oktober.  25 av våra medlemmar hörsammade och deltog från flera håll i vårt land.  

30-tal gårdar anslutna

Gunnar Backman och Tomas Erlandsson var för fem år sedan med och startade denna sammanslutning av ett trettiotal gårdar runt om i Sverige med ekologisk inriktning och där en del av  lantbrukarnas odlingar utgörs av nya proteinrika växtarter. Målsättning är att producera hälsosam mat, både utifrån kvalité och miljö och göra det tillgängligt för konsumenter, industri  samt offentliga och privata restauranger. 

Det är en rad olika växtslag som finns med i sortimentet, olika slags Linser, Gråärtor, Belugalinser, Gotlandslinser, för att nämna några.

  • Gråärtan var föregångare till potatisen och mycket viktig, berättar Backman  –
  • Vi strävar efter att ta fram förslag på måltidstallrikar där baljväxterna är svenskodlade,  
  • Vi upplever en allt större efterfrågan på växtprotein, menar han. Baljväxterna innehåller dessutom lika mycket järn som i traditionellt kött.

Idén med verksamheten är att man hämtar det odlade på gårdarna. Sedan förpackas det i specialframtagna vackra förpackningar där varje odlares gård och namn står angivet.

Text: Margareta Jeding Ivert

Foto: Nordisk Råvara

Här hittar du en pdf med lite recept och inspiration från Nordisk Råvara.