Webbinarium Tema växtbaserad mat

Tid: Tisdag den 24 november kl 16-17.30

Arrangörer: Vi Konsumenter, WWF och Konsumentföreningen Stockholm

Länk till webbinariet https://www.kfstockholm.se/vaxt

För några år sedan ökade efterfrågan på ekologiskt kraftigt. Denna trend har stagnerat och ersatts med att många konsumenter väljer växtbaserade livsmedel, kanske i en förhoppning om att detta både kan rädda planeten och förbättra den egna hälsan? Industrin erbjuder ett rikt utbud av vegetariska och veganska produkter, men en stor del av vegetabilierna är importerade.Hur ska vi som konsumenter välja vegetariska produkter för att främja en hållbar utveckling? Hur ser utbudet ut? Var kommer råvarorna ifrån? Vilka krav ställer dagligvaruhandeln? Vilka krav ställer livsmedelsindustrin? Kan vi minska sårbarheten genom att odla och förädla växtbaserade råvaror i Sverige? Program:Inledning:Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter

Vilka växtbaserade produkter finns på marknaden idag?Sören Person, Vi Konsumenter

Vad är innehållet i växtbaserade produkter?Björn Bernhardson, verksamhetsledare Äkta Vara

Hur vill WWF hjälpa konsumenter och upphandlare att handla hållbart växtbaserat?Anna Richert, matexpert Världsnaturfonden, WWF

Hur ser dagligvaruhandeln på hållbar växtbaserad mat?Emelie Hansson, hållbarhetsstrateg ICA 

Hur ska livsmedelsproducenter svara upp mot marknadens krav på växtbaserad mat?Agneta Påander, hållbarhetsdirektör Orkla Foods

Samtal – Hur ser framtiden ut för hållbar växtbaserad mat?
Anna Richert, WWF samtalar med Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet & kvalitet COOP Moderator:Minna Hellman, hållbarhetsstrateg Konsumentföreningen Stockholm

Välkomna!

Skrivelse om fler Hemkunskaps timmar

Som tidigare informerats om, så har Ellinor Moberg och Britt-Marie
Andersson Dahlin engagerat sig i frågan om fler Hemkunskaps timmar.
De har nu skrivit en debattartikel som ska publiceras, men även skicka
till Skolverket. Se nedan.

De medlemmar som vill vara med och engagera sig, skriva under artikeln.
Ska senast den 20 november 2020 höra av sig till Britt-Marie eller Ellinor.
adress brittmarie.dahlin@gmail.com eller Ellinor.k.moberg@gmail.com

Global marknad behöver medvetna konsumenter genom fler timmar i Hkk 

Det är hög tid för Skolverket att lyfta ämnet Hem- och konsumentkunskap rejält när  grundskolans timplan ska anpassas efter kursplanerna i Lgr11. Utbudet av varor och tjänster  är enormt. Marknaden är komplex. Näthandeln ökar lavinartat och snabba SMS-lån utan  kreditprövning kullkastar privatekonomin. Vår konsumtion bidrar till artdöd och utsläpp av  växthusgaser. Inte minst unga konsumenter behöver lära sig resurshushållning och få  instrument att navigera sin livsstil efter. Hem-och konsumentkunskap, Hkk, är skolans enda  ämne som förmedlar en helhetsbild i hur konsumtion påverkar hälsa, ekonomi och miljö. Det  behövs mycket kunskap, kritiskt tänkande och tid för reflektion för att få insikt i hur allt  hänger ihop. Detta går inte ihop med att ämnet är skolans absolut minsta ämne. Globaliseringen är här, mer kunskap är ett måste. Både skola och hem har ett ansvar i detta.   

Nytt uppdrag: Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att  omfördela tiden mellan ämnena i grundskolan och i motsvarande skolformer. Syftet är att  skapa en bättre balans mellan det centrala innehållet i kursplanerna och den tid som är  avsatt för varje ämne i timplanen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31  mars 2021.  

Vi vill uppmana Skolverket i uppdraget att anpassa timplanen efter kursplanen i Hkk och  efter den verklighet vi befinner oss i 2020.  

Konsumtionen påverkar allt: Den dagliga konsumtionen och livsstilen påverkar den egna  hälsan, ekonomin i hushållet, miljön och klimatet. Detta i sin tur påverkar samhället. Varje  köp man gör lämnar spår som påverkar naturen med jord, skog, luft, sjöar och hav. Frågan  som måste ställas är: Hur kan man konsumera för ett friskare liv och en hållbar framtid?  Agenda 2030 antogs i Paris 2015 och de flesta av världens länder undertecknade  överenskommelsen, så också Sverige. I agendan finns 17 övergripande globala mål. De  handlar bl.a. om en mer rättvis värld, om jämställdhet, god utbildning för alla, att värna våra  ekosystem med biologisk mångfald, rent vatten och ren jord samt att sträva efter hållbar  konsumtion och produktion. Många företag och organisationer har idag implementerat  målen i sina verksamheter. Medvetna konsumenter ställer om i hushållet. Smarta och  medvetna konsumtionsval är en utmaning för oss alla och kräver kunskap som kan omsättas  i praktisk handling i vardagen. Detta är också kärnan i ämnet Hem- och konsumentkunskap.  Det är därför hög tid att prioritera upp ämnet i skolans timplan.  

Det behövs många fler timmar i Hkk nu. Ämnet ger kunskap i hälsa, ekonomi och miljö, hur  allt hänger ihop och påverkar oss. Här får man också genom praktisk handling ett  helhetsperspektiv på hur skolans olika ämnen samspelar i allt från matte, No, So till svenska. 

Hälsa: Alla vill må bra. En av grundstenarna för detta är kunskap i mat och måltider och vad  man äter. Bra mat ger ork, gott humör och ett friskare liv. Bra mat är fylld med nyttigheter  kroppen behöver för att fungera med t.ex. ett starkt immunförsvar och lagom med energi  för arbete och fritidsaktiviteter. Tallriksmodellen visar proportionerna för olika livsmedel och 

måltider och är ett effektivt hjälpmedel när maträtter ska värderas.  

Här i Sverige lever vi ”lite för bra”, vi äter mer än vi behöver. Mat och dryck innehåller mer  energi än vi förbrukar. Mycket av färdigmaten innehåller snabba kolhydrater och man  hamnar lätt i den onda sockercirkeln. Detta leder till övervikt redan tidigt i åldrarna. En  studie visar att övervikt och fetma ökar i alla åldersgrupper. Bland 4-åringar var övervikten  11 procent som ökade till 31 procent bland unga vuxna, 16-29 år, och ökade till 61 procent  bland vuxna mellan 45-64 år. Ökningen är något kraftigare för män än för kvinnor.  Viktökningen leder till högre risk för högt blodtryck och problem med hjärta och kärl, cancer och diabetes. Diabetes typ 2 ökar också och drabbar idag allt för många barn och unga.  De goda nyheterna är att forskning och kostundersökningar världen över visar att  hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet minskar riskerna att få dessa livsstilssjukdomar. I  Hkk lär man sig grunderna för hälsosamma matvanor från planering av måltider och inköp av  livsmedel, laga och dela måltid med varandra och arbeta tillsammans. Det är vardagskunskap för hela livet. Det handlar om att hushålla med resurserna, att handla lagom mycket för att  minska matsvinnet. Fortfarande går nästan en tredjedel av matinköpen ner i soppåsen. Det  är inte hållbart. Det är dålig ekonomi.  

Ohälsa kostar, både för individen och samhället. Sjukvårdskostnaderna i Sverige kan räknas i  miljarder till följd av dåliga matvanor. I Hkk omsätter man livsmedels- och näringskunskap i  praktisk handling i matlagning -och bakning. Mer tid och kloka schemaläggningar behövs för  att lägga grunden för en friskare livsstil.  

Ekonomi: Det är lätt att överkonsumera både mat, kläder och prylar. I dag lever 8,5 procent  av Sveriges barn i hushåll där minst en förälder har skulder hos Kronofogden eller är under  pågående skuldsanering. Inbjudande reklam och nya trender, låga priser, lockande  avbetalningsplaner och snabba SMS-lån utan kreditprövning kan lätt leda till oövertänkta  köp och fel beslut i en pressande, stressig vardag. Och så har man fastnat i skuldfällan som  kan leda till slutstation Kronofogden.  

Man behöver kunskap i marknadens språk för att reflektera och ifrågasätta. Man behöver  kunskap i vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument och vilka lagar som styr  detta. Man måste kunna räkna procent och jämföra olika erbjudande. Man måste träna sig i  att ha koll på sina pengar och sina utgifter så man själv kan styra sin vardag. Ekonomi  betyder helt enkelt att hushålla med resurserna. I Hkk får man lära sig detta, att planera sin  ekonomi, att göra sin budget med inkomster och omkostnader. Det är viktig vardagskunskap  för hela livet. Med fler timmar kan ämnet uppfylla kursplanens intentioner. 

Miljö: Att vara en smart och medveten konsument är inget man lär sig på en kafferast. För  att nå kursplanens mål och att sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030 bör man också  träna sig i att ställa frågor ”Hur påverkar mitt köp av denna vara eller tjänst miljö och klimat? Ska man köpa omärkt eller ekologiskt, ska man köpa närodlat eller importerat? Är det god  djuromsorg på gården där julskinkan kommer ifrån? Hur är äpplet odlat, med eller utan  bekämpningsmedel? Hur är arbetsförhållandena på fabriken där snyggaste jeansen är  sydda? Är vegetarisk mat bättre eller sämre än allsidig kost? Ska resan till Italien gå med 

flyg, buss, tåg eller egen bil?” Som konsument har man rätt att fråga och få genomlysande  svar om allt från produktion till konsumtion. Många varor och tjänster märks med  ursprungsmärkning och miljö- och klimatmärkning. I Hkk får man träna sig i att ifrågasätta  och ställa krav utifrån hållbarhetsperspektiven. Med kunskap ökar självkänslan och  tryggheten hos var och en. Man kan själv reflektera och komma till beslut och därigenom  vara med och påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning. 

Kursplanen har höga och lovvärda ambitioner. Men timplanen är ett hån. Kanske är det  anledningen till att bristen på Hkk-lärare är stor. Kursplan och timplan går inte ihop. Man blir  frustrerad av att aldrig hinna med att ge den kunskap barn och unga så väl behöver för att  klara livets alla vardagar. De 118 timmarna räcker inte till. Hkk behöver också mer av  sammanhängande tid för att kunna träna de praktiska momenten och värdera resultatet.  Nu är det dags att ge den tid som motsvarar kursplanens innehåll och målsättning. Totala  undervisningen i grundskolan är 6 890 timmar. Allt för länge har ämnet Hem- och  konsumentkunskap nedgraderats och varit skolans minsta ämne. Ämnet som ger  vardagskunskap för varje steg livet. I bästa fall tilldelas ämnet 118 timmar i den nioåriga  grundskolan. 36 timmar på låg- och mellanstadiet och 82 på högstadiet. Det är totalt 3  veckor. På den tiden ska man lära sig bli en reflekterande konsument som gör kloka val på en  stenhård, global marknad. Var är logiken i detta?  

I Hem-och konsumentkunskap lär man ut helheten, hur vanor och livsstil gör skillnad i hälsa,  ekonomi och miljö. Den kunskapen är en rättighet. Den behövs för att kunna leva ett friskt  och värdigt vuxenliv och för en hållbar framtid. Sverige har inte längre råd att underlåta sina  ungdomar tillräcklig undervisningstid i Hem- och konsumentkunskap.  I det uppdrag Skolverket nu har fått från regeringen och som ska vara klart den 31 mars 2021 finns möjligheten att äntligen ge Hkk ett stort lyft av tid i timplanen och den status det  förtjänar. Det hoppas vi på. 

Stockholm november 2020 

Ellionor Moberg, Hushållslärare, Marknadsekonom och Miljöstrateg 

Britt-Marie Dahlin, Hushållslärare, MSc och Grundare av Tallriksmodellen Plus ytterligare 20-talet personer, de skrivs in före publicering

Tareq Taylor intervjuas av Tove Oskarsson Henckel

Livesändningen på Facebook-sidan. Kan även ses i efterhand på Matmaffians Facebook-grupps sida.

Den 8 juni träffade vi i en livesändning  på Facebook och ”Matmaffian på nätet”, Tove Oskarsson Henckel,  som intervjuade  Tareq Taylor på hans restaurang Kockeriet i Malmö. En intervju som i mångt och mycket speglade restaurang- och matvärldens svåra tid under Corona, hans  tävlingsinstinkt, nyfikenhet och äventyrslusta. 

Tareq beskrev behovet av att ”tanka glädje” för att kunna vara kreativ. Hur svårt det var, men att den gemenskap som de inom hans professionella matvärld ändå känner. En förutsättning för att ta sig igenom.

 • Det värsta idag är känslan av att inte bli sedd – att inte höras. Beslutsfattarna tycks inte inse  vad som verkligen händer inom restaurang- och matvärlden sade en upprörd Taylor.

Intervjun speglade hans frustration, vånda men också en framtidstro, om än med ett annorlunda förhållningssätt. Begränsade sittplaster, rädsla och möjligheten att röra sig fritt. Men också tron att människors känsla av  närhet till Krogen, även om man inte går där ofta, kommer bli alltmer påtaglig.

 • Vi måste lära oss leva i den här verkligheten. 

Han berättade om sin Morfar som den första influencern i sitt liv, behovet att söka kickar i tillvaron.  En olycka i höstas höll på att sluta mycket illa, hur intresset för trädgård- och mat från trädgårdarna tog sin början.

”Tack alla ni som har ett engagerat intresse för den gastronomiska världen, utan er finns inte vi”, avrundade Tareq den timslånga intervjun på Facebook

Du som missade sändningen: Gå in på FB och ”Matmaffian på nätet”. Där kan du ta del av hela intervjun igen.

Det enda du behöver göra är att se till att du har Facebook och är medlem i vår slutna grupp ”Matmaffian på nätet”, där du kan se intervjun. Om du inte är medlem i gruppen, kontakta margareta@dyad.se så bjuder jag in dig till gruppen. 

https://www.facebook.com/groups/Matmaffianpanatet/

Margareta Jeding Ivert

Behåll din personal och hyr ut den till producenterna under krisen

Stora delar av besöksnäringen i Sverige står utan arbete på grund av Covid-19 och nu hotas allt fler restauranger av konkurs. Samtidigt råder brist på arbetskraft i en annan del av samma värdekedja – hos matproducenter och lantbrukare. I Skellefteå har vi därför skapat en modell som ska göra det enklare för restauranger att hyra ut personal för att, när restaurangen inte kan hålla öppet som vanligt, i stället hjälpa till att producera de råvaror som vi brukar servera sina gäster.

Det nätverk som idag används för försäljning mellan producenter och restauranger kan användas för att förmedla personal där det finns behov. Personalen fortsätter vara anställd av sina arbetsgivare och arbetsgivaren(restaurangen) fakturerar timlön och arbetsgivaravgifter till lantbrukaren. Vår personal får på så sätt behålla sin anställningstrygghet genom krisen och vi som driver restaurangerna få behålla vår kompetens samtidigt som risken för att vi tvingas lägga ned minskar.

Det är största vikt för restaurangerna att matproducenterna kan behålla sin normala produktionstakt, trots krisen, annars väntar både råvarubrist och högre priser till hösten. Nu har vi en chans att hjälpa till att försörja branschen med råvaror samtidigt som vi kan behålla våra anställda genom krisen. Om vi får ut restaurangfolk för att producera råvaror ökar det dessutom förståelsen mellan procenten och slutkund kommer det att skapa en stolthet för det som är närodlat, vilket efterfrågas i vår bransch. 

För att allt ska gå snabbt, smidigt och på rätt sätt så har vi i Skellefteå tagit hjälp av bemanningsföretaget Wikan Personal som kommer att bistå restaurangägare, lantbrukare och matproducenter med att sköta uthyrningen av personal. Om du har personal till förfogande uppmanar jag dig att ta kontakt med Wikan redan nu. Och för er som verkar utanför Skellefteå är det en god idé att etablera ett motsvarande samarbete på din ort. 

Jon Oskar Arnason, Bryggargatan i Skellefteå.  

(Kontakt Wikan Personal Skellefteå: Kenneth Widmark 072-709 02 81)

I korthet: 

Stora delar av besöksnäringen i Sverige står utan arbete på grund av Covid-19 och nu hotas allt fler restauranger av konkurs. Samtidigt råder brist på arbetskraft i en annan del av samma värdekedja – hos matproducenter och lantbrukare. I Skellefteå har vi därför skapat en modell som ska göra det enklare för restauranger att hyra ut personal för att, när restaurangen inte kan hålla öppet som vanligt, i stället hjälpa till att producera de råvaror som vi brukar servera sina gäster.

Vår personal får på så sätt behålla sin anställningstrygghet genom krisen och vi som driver restaurangerna få behålla vår kompetens samtidigt som risken för att vi tvingas lägga ned minskar. Dessutom bidrar vi till att trygga försörjningen av lokalt producerade råvaror. Har du personal till förfogande – hör av dig till Wikan Personal i Skellefteå .

Inger Grimlund – 90 år

INTE BLOMMOR – TACK!

Ett kåseri från Inger Grimlund

Att fylla år kan ha sina sidor – det är både hur kul och helst – och rätt så påfrestande för de som lagt ett nytt år till det övriga. Alla har vi väl någon gång blivit drabbade av överraskningar, noga planlagda spex som vännerna planerat in i minst detalj. När jag fyllde 65 hade jag själv planerat min dag med några nära vänner på en krogrunda i City. Starten skulle gå från en helt ny restaurang som jag fått korn på. Den hade ännu inte öppnat sina dörrar för allmänheten. Men visst – jag var ju då Gourmet-journalist, och passade som sådan in i bilden.

När jag så i god tid knackade på porten och steg in i entrén fick jag dåndimpen. Hela restaurangen var knökfull med vänner, familj och arbetskamraten. Jag fick en chock. Jag hade ju planerat kvällen i detalj för några få bestissar – och så blev det så här. Istället för att jag blev den som bjöd, blev det jag som blev bjuden. Först på ostron och champagne sedan vidare ut på stan- hej och hå!

Sista hållplatsen var Operabaren – men där höll jag på ett inte bli insläpp – ja, kvällens många drinkar hade onekligen satt sina spår i min förvirrade knopp – och kropp. Min som Bosse fick gå i god för sin mamma. OK då, sa dörrvakten. Vad som bjöds där kommer jag inte ihåg men säkert var det något delikat som krögaren hoppats skulle falla redaktör Grimlund i smaken.

Oförglömliga minnen – så blev redaktören pensionär istället. Längtan efter redaktionen med alla roliga och begåvade journalister var nästan förödande, men med tiden fick jag lusten att skriva igen. Tack och lov!

Det har blivit en rad böcker om mat, människor och familj i en salig blandning. Och så fick jag chansen att skriva kåserier först för Lidingösidan och numera Lidingönyheter. År efter år har vi firat födelsedagen 28 mars i lugn och ro. Men – så närmade sig målsnöret – 90 år! Kanske skulle det vara säkrare att fira dagen i god tid, för man vet ju aldrig vad som händer. Så gick mina tankar och visst är augusti en trevligare månad än trista mars!

Då visste jag inte hur rätt jag skulle få. Corona har helt förändrat våra liv och nu sitter vi i karantän – särskilt vi som är 70+ och mer Jag är ++ och helt klart en belastning för samhället. Det blev alltså ingen fest det här året – ni vet regelverket – håll avstånd, tvätta händerna och håll dig hemma. Men – då och då kommer det en budbärare med varor från Coop eller ICA. Och inför min födelsedag ringde det på dörren några gånger och en blombukett hängde på dörrhandtaget.

Blommor, blommor, blommor – ja, vad ska man annars ge en 90-åring som inte dricker vin? Jag hade utfärdat en varning till omgivningen – inte blommor, tack. Jag når inte upp till vaserna jag har i skåpet (på högsta hyllan.) Men så kom det ändå en jättebukett inslagen i flera lager papper. Och vad fann jag där? Jo, en bukett med grönsaker.

Det var mina kollegor i Matmaffian som lytt mitt råd – inga blommor… Men härliga grönsaker – sparris, purjolök, broccoli, paprika, citron… Vilken prunkande bukett – passade precis i min stora, gröna keramikvas från Ekeby. Tack Matmaffian! Tack för er fantasi. Efter tio dagar var det dags att ansa buketten – som då blev en härlig soppa för fyra personer. 

Ny förening främjar Finlands svenska matkultur Finlands Svenska Måltidsakademi har grundats

På lördagen 28.3.2020 grundades Finlands Svenska Måltidsakademi r.f. – en förening som har till uppgift att främja, visa fram och berätta om Finlands svenska matkulturs ideal och värderingar, historiska traditioner, samtida tillämpningar av matkulturarvet, och även ta fram idéer om nyskapade innovationer som är förankrade i traditionen. Vid föreningens konstituerande möte, som på grund av coronasituationen hölls som videomöte, godkändes stadgarna och föreningens styrelse valdes. Max Schulman valdes till ordförande för den nygrundade föreningen.

– Finlands Svenska Måltidsakademi kommer att ägna sig åt en djupdykning i Finlands svenska matkultur i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv, förklarar Max Schulman, nyvald ordförande för den nya föreningen. Akademin ska sprida kännedom om matkulturarvet och vara en mötesplattform för alla dem som vill mötas inom akademins ämnen, både på ett seriöst sätt och under mer lättsamma former. Det är fråga om allt från värdiga föreläsningar till kulörta pappershattar med samvaron kring måltiden som en röd tråd.

I matkulturarvet i de svenska språkområdena i Finland ingår enligt föreningen synen på maträtter, drycker och måltider i både hemmen, på restaurang och i de offentliga köken samt även synen på odling av råvaror, fångst och fiske samt beredning av livsmedel.

– Den viktigaste saken för akademin är förstås att stimulera till verkliga måltider – ätande och drickande – inte minst på akademins öppna festdagar, säger Richard Tellström, docent och verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Tellström har även fungerat som mentor för den nya akademin.

Akademin kommer att verka för att särskilt barn och unga får kunskap om Finlands svenska matkultur. Akademin kommer även att samverka med andra mat- och måltidsfrämjande organisationer och kunskapsnätverk.

De geografiska områdena för Finlands svenska matkultur omfattar framförallt Nyland, Åboland, Österbotten och Ålands matkultur men också finlandssvenskar och deras matkultur på andra platser. 

Bakgrund
Sedan vintern 2019 har ett nätverk av personer intresserade av mat och måltider samlats, diskuterat och förberett grundandet av en förening för att främja matkultur i de svenska delarna av Finland.

Föreningens organisation
Finlands Svenska Måltidsakademi består av arbetande ledamöter som kommer att arbeta inom akademins ämnesutskott. En gång om året samlas akademin för en årshögtid med en publik måltid samt program. Styrelsen hoppas att den första årshögtiden kan samla vänner av Finlands svenska matkultur i höst. Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet.

Ordinarie styrelsemedlemmar

På föreningens konstituerande möte den 28 mars 2020 valdes följande ordinarie styrelsemedlemmar:


Ordförande Max Schulman

Vice ordförande Mia Wikström                          

Sekreterare Christian Tikkanen
Kassör Jonas Harald

Extra arbetande styrelseledamöter Yrsa Lindqvist, Michael Björklund och Tara Junker
Landskapsombud, Nyland Elisabeth Eriksson
Landskapsombud, Åboland Peter af Björksten
Landskapsombud, Åland Lena Brenner
Landskapsombud, Österbotten Kirsi SalomaaTilläggsinformation


Max Schulman, ordförande, tfn +358 40 825 2112, e-post max.schulman@mtk.fi

Richard Tellström, docent, tfn +46 70 265 20 89, e-post richard.tellstrom@telia.com 

Christian Tikkanen, sekreterare, tfn +47 975 03 673, e-post ctikk47@online.no 

Länkar:
Facebooksida för Finlands Svenska Måltidsakademi r.f.: https://www.facebook.com/maltidsakademin/ 

Inom kort kommer även en hemsida, webbplats för Finlands Svenska Måltidsakademi att releasas.

Hur kan vi tillsammans stötta matkulturen i coronakrisen?

Coronakrisen berör oss alla just nu, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och hela ”vår” bransch med restauranger, caféer och barer drabbas extra hårt med hot om massuppsägningar och konkurser. Och med dem följer många mindre matproducenter och dryckesleverantörer som inte får avsättning för sina produkter. 

Men även denna kris kommer att avta så småningom, och då måste det finnas en levande matkultur för alla oss matälskare att återvända till. Hur kan vi stötta branschen under denna extremt svåra tid och bidra till att värna vår matkultur för framtiden? 

Matmaffian består idag av många engagerade medlemmar med bred kompetens inom matkultur, kommunikation och tillgång till stora nätverk. Och flera av er gör redan insatser för att mildra corona-effekterna på olika sätt.  

Här kommer några enkla tips som vi alla kan göra hemifrån:

 • Lägg upp dina matbilder från olika lokala restauranger, caféer eller barer i sociala medier. 
 • Gilla och kommentera andras bilder i sociala medier från olika matställen. 
 • Dela gärna goda insatser som du läser om i sociala medier med dina vänner och kontakter. 
 • Boka bord, även om det ligger längre fram i tiden. Och tänk efter innan du avbokar. Skjut hellre upp bokningen till senare i år. 
 • Beställ take-away på restaurangerna eller caféerna. Och glöm inte bort lunchrestaurangerna. 
 • Håll koll i din lokala matbutik eller sociala medier efter lokala initiativ som hjälper riskgrupper med inhandling och matleveranser. 
 • Håll tätare kontakt än vanligt med dem du känner, och de som jobbar i branschen. Fråga hur de mår, och om du kan hjälpa till med något.
 • Restaurangvärlden bevakar utvecklingen och sprider intervjuer och inspiration från många nyckelpersoner i branschen just nu 
 • White Guide uppdaterar listor med ställen som erbjuder take-away över hela landet, förköpsmöjligheter samt sprider andra initiativ där gäster kan bidra 
 • Vill du följa och dela goda insatser i sociala medier finns flera ”hashtags” #stöttarestaurangbranschen #supportyourlocal #tillsammansmotcorona är några exempel 
 • För att hålla koll på fakta just nu. Svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar Krisinformation från svenska myndigheter med aktuell och bekräftad information om coronaviruset. 

Har du förslag hur vi i föreningen kan bidra till att stötta matkulturen just nu, mejla gärna någon av oss i styrelsen så hjälps vi åt att sprida alla goda insatser. 

Var rädda om er så länge, så ses vi snart igen efter coronatider! 

Styrelsen

Aromatisk och nyskapande Thai under kristallkronorna på Berns

En för årstiden ovanligt vintrig kväll den 27 februari, klev ett drygt tjugotal nyfikna medlemmar ur Matmaffian in i värmen på Berns för att provsmaka Sayan Isakssons rätter på hans nyöppnade Thai-restaurang Isaan’ med inspiration från regionen med samma namn i öst och Chiang Mai i norr.

Den nordöstra thailändska regionen utgör basen när Sayan förvandlar närproducerade råvaror till nya, smakrika och mångfasetterade smårätter i Berns vackra matsal. En matsal som genom hans försorg inretts med naturliga material i en jordnära tolkning som kompletterar både matkulturen och den anrika miljön.

Det närodlade får nytt liv

Med plats vid ett långbord i matsalen fick vi god uppsikt över hela restaurangen, gästerna och Sayans arbete med kockarna i det öppna köket under kristallkronorna.

Här skapas de kalla rätterna med grönsaker, fisk och skaldjur samt mortlade kryddblandningar, medan de vedeldade varmrätterna tillreds i varmköket intill.

Istället för att flyga in ingredienser vill han ge rätterna nytt liv med närproducerade råvaror och har även planer på en egen grönsaksodling.

Ett ”karmakex” serverades med en “relish” på krabba med äggröra.

10-tal serveringar

En aromatisk kycklingbuljong, som är hjärtat i kökets matlagning, inledde kvällens avsmakningsmeny med ett tiotal serveringar. Några av de mildare rätterna var en”relish” på krabba med äggröra serverad på ”karmakex” som bakats på grönsaksrester från buljongkok och en tunt skivad röding ”red boat nham pla” med smak av koriander och mynta.

Fiskarna Röding och Hamachi på väg att att tillredas på Sayans vis

Restaurangens meny är både enkel och komplex med annorlunda smaker, och flera av rätterna går även att få i vegetarisk version. Det mesta tycks möjligt för Sayan. En av kvällens gäster med fiskallergi serverades alternativ utan fisksåsen som ingår i många rätter. En annan med känslighet för stark mat fick en egen meny helt utan chili.

Chili och hög syra

För oss andra var det bra sting i maten med både chili och hög syra i många av rätterna. En syrlig sallad på kålrabbi och kålrot med pepparrot och dill, som en variant på papayasallad, följdes av en fisksallad på hamachi. Vedeldade rödbetor med rökiga toner, chili och gröna blad var som ett vegetariskt alternativ till råbiff.

Till de mer matiga rätterna räknades ”Laap muu kua”, en gårdsgris med blodpudding och lever från Chiang Mai samt grillad gös ”Gaeng som, sour curry” med smak a havtorn istället för tamarind som annars är vanligt i asiatiska kök. ”Sticky rice”, som vi uppmanades äta med händerna, var ett bra knep för att lindra hettan från chilin emellanåt.

”Sticky rice” – bollarna lindrade hettan från chilin

Kvällens favoriter

Några av kvällens favoriter var kanske den smakrika korven från norr ”Sai oua, rotee, nham prik pla raa” som serverades i något som liknade tunnbröd och inte minst den avslutande matiga färgsprakande desserten som bestod av hyvlad is och glass med smak av hallon, lakrits och svart vitlök.

Hyvlad is och glass med smak av hallon, lakrits och svart vitlök.

En Riesling i harmoni med smakerna

Huset bjöd även på ett litet dryckespaket med Perrier Jouet Grand Brut och ett glas Schloss Saarste in Riesling Trocken 2018 med aningen sötma som visade sig passa utmärkt till flera av de hetare rätterna.

DJ-musiken var stundtals hög och det var inte helt lätt att uppfatta det Sayan berättade under kvällen, men att detta är mat som ligger honom varmt om hjärtat gick inte att ta miste på. Han var också glad att vi valt att komma till hans restaurang och hoppades att alla var nöjda trots att det dröjde mellan varven.

Denna något annorlunda kväll avslutades med kaffe och aromatiskt te under de fantastiska kristallkronorna.

Text: Ami Hovstadius och Margareta Jeding Ivert
Foto: Ami Hovstadius, Margareta Jeding Ivert, Inger Grimlund och Ella Nilsson

Dukade bord och tulpaner på Svenskt Tenn

Att en vacker miljö och ett vackert dukat bord förhöjer glädjen kring måltiden är vi nog alla överens om. Därför anordnades den 23 januari en inspirationskväll för 26 av Matmaffians medlemmar i Tesalongen på Svenskt Tenn.

Kvällen inleddes med en läcker laxsmörgås och en kopp te. Kristian och Bodil från Svenskt Tenn berättade om grundaren och inredningsiconen Estrid Ericsons spännande historia.

Efter utbildning på Konstfack i början av 20-talet och några år i butiken Svensk Hemslöjd vid Kungsholmstorg valde Estrid Ericson 1927 adressen Strandvägen 5. I ett skede var varuhuset NK spekulant att köpa upp företaget men på olika vägar säkrades företagets framtida existens genom grundandet av Kjell & Märta Beijers stiftelse .

Tenn, tyger och och möbler

De välkända tennföremålen som t ex Janushuvudet Tigern började tillverkas med en polerad finish då det alltmer populära nysilvret vann mark.

Estrids och Josef Franks samarbete etablerades under 40-talet. Accidentism-slumpens möblering, var ett ledord som tillskrivs Josef Frank för bl a det möblerade rummet.

Estrid Ericson förmedlade sin syn på hur ett matbord skulle dukas. Höga vita ljus, låga blomsterarrangemang fritt efter årstid och enkelt vikta tygservetter. Inga bordarrangemang skulle skymma sikten mellan middagsgästerna.

80 % av möbler och inredningsdetaljer produceras i Sverige. Men det mesta av de välkända Franktygerna trycks i England och Frankrike.

Tulpanfrossa

Malin Hidesäter, entusiastisk projektledare från Blomsterfrämjandet, stod i ett hav av tulpaner och berättade om det mesta kring den älskade knölen.

Vi lärde oss att av Sveriges tulpanodlare deltar 13 av dessa i den sk Tulpankampanjen med start vecka 2 då den tulpanälskande får veta Allt på deras hemsida, att vi frossar 160 miljoner tulpaner bland 300 sorter under perioden november fram till påsk. Inte mindre än 1 miljon tulpaner/ dag säljs under denna period i Sverige.

Nyinspirerade avslutades kvällen med ett glas bubbel, nypande i tyger och fotograferande av olika dukningar. I handen hade samtliga av oss Svenskt Tenns vackra katalog och sist men inte minst ett fång tulpaner när vi klev ut på Strandvägen 5 i januarikvällen.

Text: Margareta Jeding Ivert

Foto:  Margareta Jeding Ivert och Cecilia Öster